Terminis

Els tallers disponibles, s’han de demanar com a mínim amb un mes d’antel·lació per facilitar la gestió del tallerista.

Les persones responsables dels tallers i dels programes contacten amb la persona responsable de formació de cada centre per tal de:
- concretar les dates d'aplicació
- planificar amb el professorat la integració dels temes en la programació de l'aula partint d'allò que interessa a l'alumnat, del que sap, d'allò que vol conèixer, com és el grup...

Abans de final de curs es duen a terme les activitats (consultau la fitxa dels tallers perquè hi ha excepcions) i s'avaluen en el moment que finalitzen.

Enguany el format dels tallers i les activitats és semblant al que venia essent tradicional fins a l’esclat de la pandèmia. Això s'ha traduït, una vegada més, en un gran nombre de tallers oferts i una gran quantitat de sol·licituds, per part de tots els centres educatius de l'illa d'ençà que començà el programa, la qual cosa ha provocat que algunes activitats ja no puguin assumir més sol·licituds i, com ja era habitual, que el termini per sol·licitar-les s'hagi hagut d'escurçar, en comparació a l'edició anterior que, donades les condicions excepcionals, es va mantenir obert durant tot el curs. Això és sens dubte positiu, perquè indica la gran acceptació i èxit del programa i, per altra banda, el camí de recuperació de la normalitat.

No oblideu fer l’avaluació de les activitats que realitzeu. És molt important fer aquesta avaluació, ja que és l’eina més eficaç que tenim per detectar l’adequació de les propostes i els continguts de Salut Jove i Cultura als vostres interessos i necessitats.