Com s'avalua?

El professorat i l'alumnat emplenen un formulari d'avaluació per cada taller o programa realitzat i l'envien a través de l'àrea restringida de la plana web, a la qual s'accedeix introduint el NOM d'usuari i la CLAU D'ACCÉS del centre educatiu.

En aquesta àrea es poden consultar els tallers demanats pel centre i quins d'aquests ja estan avaluats o resten pendents d'avaluació. També es pot accedir a les valoracions que han fet les persones responsables dels tallers respecte a la coordinació amb el centre.

Les persones responsables de l'aplicació dels tallers valoren la coordinació amb els centres educatius des de l'espai web restringit, des d'on també accedeixen a les avaluacions dels centres educatius.