Subvenció dels desplaçaments

El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan aquest sigui necessari per dur a terme un taller del Salut Jove i Cultura.
Se subvencionaran un màxim de 2 tallers per cada grup aula.
Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada a través de www.carpetaciutadana.org al Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.
La instància amb la factura annexada haurà de detallar el número i nom del taller, el dia que es va realitzar i el curs que el va fer.